Expertise voor zakelijke opdrachtgevers

Vastgoed verduurzamen

Het verduurzamen van uw pand of panden-portefeuille kan u veel opleveren. Het maakt uw panden toekomstbestendig, verbetert het comfort en bespaart op energieverbruik en onderhoud. Genoeg redenen dus om hiermee aan de slag te gaan! Wij helpen u met het bepalen van uw ambitie en doelen, adviseren u over duurzame mogelijkheden, brengen kosten en baten in kaart, managen de uitvoering voor u en blijven in de gebruiksfase betrokken. Zo nemen we u veel werk uit handen en wordt uw vastgoed op verantwoorde wijze duurzaam verbeterd.

Van ambitie tot impactmonitoring

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Hieronder ziet u een greep uit de diensten die wij zakelijke opdrachtgevers aanbieden. We denken graag met u mee welke aanpak past bij uw ambities & doelen.

Plan van Aanpak

U krijgt hulp bij uw ambitiebepaling. We maken een nulmeting, brengen kansen in kaart en doen een voorstel voor systeem- en energieconcepten. Alles komt samen in een roadmap voor uw pand of panden.

LEES MEER

Ontwerpfase

We maken een Advies op Maat voor uw specifieke situatie, waarna we een vooroverleg voeren met gemeente en welstandscommissie. We stellen een Programma van Eisen op en begeleiden u bij de uitwerking van het ontwerp.

LEES MEER

Procesbegeleiding uitvoering

Als onafhankelijk expert kan De Groene Grachten in het uitvoeringstraject adviseren en meekijken bij belangrijke oplevermomenten, om kwaliteit te borgen en de plannen goed op de realisatie te laten aansluiten.

LEES MEER

Gebruiksfase

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij een gebruikershandboek maken, de jaarlijkse performance monitoren en adviseren over eventuele bijsturingsmaatregelen.

LEES MEER

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Formuleren van een Plan van Aanpak

Op maat aanpak voor verduurzaming pand(en)

In een Plan van Aanpak wordt duidelijk hoe u één of meerdere monumentale gebouwen in een afgebakende periode gefaseerd kunt verduurzamen. De resultaten worden vastgelegd in de vorm van een helder rapport, en bevat de ambitiebepaling, doelstellingen, nulmeting van geselecteerde panden en kansenkaart per gebouw en roadmap. In overleg wordt eveneens bekeken welke systeem- en energieconcepten opgesteld kunnen worden, waarin ook zaken als de split-incentive worden meegenomen. Deze fase bestaat uit deskresearch, diverse workshops, nulmetingen van de panden en een aantal overleggen.

Ontwerpfase

Advies op maat

In een Advies op Maat wegen we de duurzame mogelijkheden af op basis van de kenmerken van het pand, zoals de cultuurhistorisch waardevolle elementen, onze uitgebreide kennis over de mogelijkheden van verduurzaming en de ambities van eigenaar en gebruikers. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden op de thema’s isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, elektriciteit, water en groen. Ook materiaalkeuze en circulariteit kunnen aan bod komen. De duurzame maatregelen worden uitvoerig onderzocht, waarbij we de onderlinge wisselwerking tussen de technische, juridische en financiële kaders meenemen. Binnen het advies worden verschillende maatregelen en oplossingen afgewogen in een overzichtelijke afwegingsmatrix. Op basis van deze matrix zijn keuzes inzichtelijk en helder te communiceren.

Vooroverleg gemeenten

Is de uitvoering van het plan een ‘ingrijpende renovatie’? Dan gelden er specifieke wettelijke verplichtingen. We voeren vooroverleg met de gemeente en welstandscommissie en bespreken het energieconcept in relatie tot vergunningen en eisen van welstand.

Programma van Eisen

Voor het opstarten van de ontwerpfase dienen de randvoorwaarden, eisen en wensen helder te worden geformuleerd in een Programma van Eisen. Het PvE biedt houvast in de communicatie en borgt de doelen zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak. De Groene Grachten kan het opstellen van een (technisch) Programma van Eisen coördineren.

Procesondersteuning

De Groene Grachten kan optreden als procesbegeleider bij het vervaardigen en uitwerken van het ontwerp met het Plan van Aanpak en de Adviezen op Maat als uitgangspunt. Elke partner is zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking ervan. De Groene Grachten ondersteunt de projectleiding tijdens het gehele ontwerpproces in de rol van onafhankelijke adviseur of gedelegeerd opdrachtgever.

Uitvoeringsbegeleiding

Op maat begeleiding

Tijdens de uitvoering kan De Groene Grachten als onafhankelijk adviseur fungeren. Hierbij worden de gemaakte afspraken, kwaliteit en de vooraf gestelde doelen geborgd. Bij afwijkingen, en voortschrijdend inzicht, kunnen wij effectief en doelmatig adviseren, zonder de hoofddoelstelling hierbij uit het oog te verliezen. Tevens kan er specialistische expertise worden geleverd op het vlak van monumentale vraagstukken die tijdens de uitvoering naar voren komen. Ook kunnen wij een adviserende rol vervullen bij de (tussen)oplevering, waarbij zowel de technische als de functionele zaken worden beoordeeld.

Gebruiksfase

Gebruikershandboek

Na oplevering kan De Groene Grachten, met de input van de partners, een overzichtelijk en bondig gebruikershandboek opstellen voor het duurzame pakket aan maatregelen. Dit is wenselijk in het alledaagse gebruik van het pand en voor aandachtspunten voor de meerjarige onderhoudsplanning. Dit is ook erg nuttig bij wisselingen van gebruikers en beheerders.

Monitoring

Jaarlijks kan de performance (energie, comfort) van het gebouw worden gemonitord aan de hand van de beschikbare gegevens, gebouwbeheersystemen of te plaatsen sensoren, zodat u weet hoe de duurzame maatregelen uitpakken en u, indien nodig, kunt bijsturen. Wij kunnen tijdens de monitoring, de gegevens analyseren en advies leveren over mogelijke bijsturingsmaatregelen.

Draagvlak creëren

Er kan op allerlei manieren worden nagedacht hoe de opgedane kennis en ervaringen breed gedeeld kunnen worden. Er kunnen (digitale) bijeenkomsten, rondleidingen, webinars, lezingen en workshops worden georganiseerd. Tevens kunnen visualisaties (zoals infographics) en (video)content helpen om interessante resultaten breed deelbaar te maken. Ook kan het interessant zijn om de resultaten en mogelijkheden te vertalen naar een Groene Menukaart speciaal voor uw segment. In de loop van het traject kan worden bepaald welke uitingen wanneer ingezet worden.

Duurzame koplopers

 • “De adviseurs van De Groene Grachten hebben ons energieverbruik geanalyseerd en nieuwe kansen voor energiebesparing geïdentificeerd, die we meteen hebben uitgevoerd. Mede dankzij de hulp van De Groene Grachten kan KIT belangrijke stappen zetten om haar duurzame ambities voor het gebouw waar te maken. De volgende stap die we samen zetten is een duurzaam warmtenet en nog meer energiebesparing.”

  Marc Schneiders
  Marc Schneiders CEO KIT
 • "De Groene Grachten is de eerste stap op weg naar duurzame historische gebouwen in Nederland. Juist deze panden - die in zekere zin heel duurzaam zijn, omdat ze vaak al eeuwen bestaan - moeten ook mee met de tijd."

  Jacqueline Cramer
  Jacqueline Cramer Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI)
 • "Onze installaties waren aan vervanging toe en onze energierekening was torenhoog. Dankzij deze verbouwing is ons gasverbruik van 36.000 m3 gas naar nul en verwarmen we de drie panden met de buitenlucht en bierkoeling. En dit is pas het begin, nu alle studentenhuizen!"

  Martijn Berkhuizen
  Martijn Berkhuizen Studentenvereniging L.A.N.X.
 • "De Groene Grachten toont door gewoon te doen aan dat ook in een monumentaal pand energiezuinig wonen kán. Een prachtige manier om een typisch Nederlandse culturele erfenis een duurzame toekomst te geven."

  Anne-Marie Rakhorst
  Anne-Marie Rakhorst Duurzaam ondernemer en oprichter SEARCH BV

Contact

Wilt u ook aan de slag met verduurzamen?
Mail of bel ons op +31 (0)20 210 14 46