Procesbegeleiding uitvoering

Verduurzamen van A tot Z

U heeft een goed plan onder de arm, en nu is het tijd voor de uitvoering. Wij kunnen voor u het proces rond de uitvoering ontzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de selectie van juiste partijen, vergunningen, kwaliteitscontrole, financiering en planning.

Tijdens de uitvoering kan De Groene Grachten als onafhankelijk adviseur fungeren. Hierbij worden de gemaakte afspraken, kwaliteit en de vooraf gestelde doelen geborgd. Bij afwijkingen, en voortschrijdend inzicht, kunnen wij effectief en doelmatig adviseren, zonder de hoofddoelstelling hierbij uit het oog te verliezen. Tevens kan er specialistische expertise worden geleverd op het vlak van monumentale vraagstukken die tijdens de uitvoering naar voren komen. Ook kunnen wij een adviserende rol vervullen bij de (tussen)oplevering, waarbij zowel de technische als de functionele zaken worden beoordeeld.

Wat we zoal in de uitvoering kunnen betekenen

Gaan we met elkaar aan de slag? Dan stellen wij voor de projectbegeleiding een maatwerkvoorstel op. Onderdelen die aan bod kunnen komen, zijn:

Verdieping van de advieswerkzaamheden

Het kan wenselijk zijn om bepaalde duurzame maatregelen verder uit te diepen om de uiteindelijke haalbaarheid te toetsen.

Overleg gemeente en welstandscommissie

We voeren vooroverleg met de gemeente en welstandscommissie en bespreken het energieconcept in relatie tot vergunningen en eisen van welstand.

Opstellen Programma van Eisen

De Groene Grachten kan het opstellen van een (technisch) Programma van Eisen coördineren.

Begeleiding uitwerking ontwerp

We kunnen optreden als procesbegeleider bij het vervaardigen en uitwerken van het ontwerp.

Kwaliteitsborging

Er kunnen checks worden uitgevoerd om de kwaliteit te borgen.

Opstellen gebruikershandboek

Een gebruikershandboek is wenselijk in het alledaagse gebruik van het pand en voor aandachtspunten voor de meerjarige onderhoudsplanning.

Jaarlijkse performance monitoren

Door te de monitoring kunnen we de duurzame impact en prestaties van het pand inzichtelijk maken.

Adviseren bijsturingsmaatregelen

Wij kunnen adviseren over mogelijke bijsturingsmaatregelen na de ingebruikname.

DUURZAME KOPLOPERS

Meer informatie en toelichting

 • “De adviseurs van De Groene Grachten hebben ons energieverbruik geanalyseerd en nieuwe kansen voor energiebesparing geïdentificeerd, die we meteen hebben uitgevoerd. Mede dankzij de hulp van De Groene Grachten kan KIT belangrijke stappen zetten om haar duurzame ambities voor het gebouw waar te maken. De volgende stap die we samen zetten is een duurzaam warmtenet en nog meer energiebesparing.”

  Marc Schneiders
  Marc Schneiders CEO KIT
 • "De Groene Grachten is de eerste stap op weg naar duurzame historische gebouwen in Nederland. Juist deze panden - die in zekere zin heel duurzaam zijn, omdat ze vaak al eeuwen bestaan - moeten ook mee met de tijd."

  Jacqueline Cramer
  Jacqueline Cramer Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI)
 • "Onze installaties waren aan vervanging toe en onze energierekening was torenhoog. Dankzij deze verbouwing is ons gasverbruik van 36.000 m3 gas naar nul en verwarmen we de drie panden met de buitenlucht en bierkoeling. En dit is pas het begin, nu alle studentenhuizen!"

  Martijn Berkhuizen
  Martijn Berkhuizen Studentenvereniging L.A.N.X.
 • "De Groene Grachten toont door gewoon te doen aan dat ook in een monumentaal pand energiezuinig wonen kán. Een prachtige manier om een typisch Nederlandse culturele erfenis een duurzame toekomst te geven."

  Anne-Marie Rakhorst
  Anne-Marie Rakhorst Duurzaam ondernemer en oprichter SEARCH BV

Contact

Wilt u ook aan de slag met verduurzamen?
Mail of bel ons op +31 (0)20 210 14 46

Duurzame koplopers