Verduurzaming van religieus erfgoed

Steeds meer kerkbesturen en gemeenten zetten samen in op het toekomstklaar maken van een kerkgebouw of religieus erfgoed. Op deze manier kan het gebouw op duurzame manier in gebruik blijven, een nieuwe functie krijgen of worden opengesteld voor publiek. Het is belangrijk om na te denken over de manier waarop deze bijzondere gebouwen gebruikt worden en welke comforteisen daarbij passen. De Groene Grachten zoekt naar een optimale manier waarop het erfgoed kan worden verduurzaamd zonder dat de cultuurhistorische waarden worden aangetast of de exploitatiekosten uit de hand lopen. Wij hebben inmiddels tientallen kerken, abdijen en kloosters ondersteund in het verduurzamingstraject. Ook werken we aan duurzame kerkenvisies.

Duurzame kerkenvisie Alkmaar

Voor de gemeente Alkmaar hebben we een duurzame kerkenvisie opgesteld. Die bestaat uit een maatwerkaanpak voor 15 kerken en 1 synagoge. Er is gekeken naar de bouwkundige en installatietechnische condities van de kerken en de energieprestatie en duurzaamheidsambitie van de gebruikers. Per erfgoedlocatie is een duurzaam plan opgesteld, waarmee de eigenaren en gebruikers aan de slag kunnen. De inzichten zijn vertaald in infographics en een overkoepelende duurzame kerkenvisie.

Sint-Janskathedraal in
‘s-Hertogenbosch 

Voor de Sint-Janskathedraal hebben we een duurzaamheidsadvies opgesteld in lijn met de eisen van de subsidie die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verstrekt. In het advies werden mogelijkheden tot CO₂-reductie, duurzame installaties, waterbesparing en klimaatadaptatie meegenomen.  Er is een plan ontwikkeld ter voorbereiding op een aardgasvrije toekomst. Tevens zijn de opties voor collectieve energieopwekking en –uitwisseling in de directe omgeving van de kathedraal onderzocht. De kathedraal heeft de ambitie om een innovatieve proeftuin te zijn. De leibedekking van het dak wordt bijvoorbeeld binnenkort vervangen. Dit biedt prachtige kansen voor duurzame energieopwekking.

Prinsekerk in Rotterdam

Het bestuur van de Prinsekerk vroeg ons om in ons maatwerkadvies aansluiting te zoeken bij de huidige exploitatie en vooruit te blikken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Naast inzicht in quickwins en bouwkundige maatregelen, was er behoefte aan een roadmap om de verduurzaming gefaseerd aan te pakken. De kansen zijn vertaald in een drietrapsraket, en de aanpak is gekoppeld aan het gebruikersgedrag en comfort.

Bekijk hier onze andere projecten