Vandaag lanceerden wij samen met gedeputeerde Zita Pels (Provincie Noord-Holland) en wethouder Astrid van de Weijenberg (gemeente Waterland) ons nieuwste initiatief: de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit’. Deze website is samengesteld voor en door gemeenten en gevuld met beleidsinstrumenten die duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke ordening integreren. De voorbeelden laten zien dat duurzaamheid mét kwaliteit mogelijk is als je goed beleid ontwikkelt, en aan welke knoppen een ambtenaar kan draaien om verduurzaming te stimuleren. De website is vanaf nu te bezoeken op www.duurzaamheid-ruimte.nl.

Voor gemeenten en provinciale organisaties die direct met de Toolbox aan de slag willen, hebben we een training ontwikkeld. Vandaag ging de eerste digitale cursus van start, samen met ambtenaren van gemeenten in de Provincie Noord-Holland. Centraal hierin stond de vraag hoe de belangen van duurzaamheid, erfgoedwaarden en ruimtelijke kwaliteit het beste samengebracht kunnen worden en waar ze elkaar kunnen versterken. Ook duurzame technieken voor historische gebouwen komen hierin aan bod. Binnenkort publiceren we de lijst met cursusdata, zodat u zich kunt inschrijven om deel te nemen aan deze gratis, interactieve training.

Dat verduurzaming met behoud van cultuurhistorische waarden kán, laat De Groene Grachten al jaren zien. Onze directeur Suze Gehem nam gedeputeerde Zita Pels na afloop van de lancering mee op een digitale Teams-tour langs afgeronde projecten. Er werd zelfs een heus digitaal bezoek gebracht aan een bewoner van een monumentale, aardgasvrije woning in het Green Light District in Amsterdam.

De ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit’ is een samenwerking van De Groene Grachten, Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-Holland en de gemeente Waterland. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door de VNG Innovatieve Aanpakken, Provincie Noord-Holland en diverse gemeenten. Aanleiding was de aanpassing van de Nota Uiterlijk van Bouwwerken van de gemeente Waterland, waarin het verduurzamen wordt aangemoedigd mét behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Recente berichten