Gebiedsaanpakken

Gebiedsgericht verduurzamen

Benieuwd hoe u een historisch gebied in gezamenlijkheid kunt verduurzamen? Dan is een gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming wellicht een goede oplossing. Hierin zoeken we naar manieren om tot een hoogwaardige verduurzaming van een gebied of terrein te komen.

Ingrediënten van onze gebiedsaanpak

De ingrediënten die onze projectmanagers belangrijk vinden en zullen faciliteren:

Ambitiebepaling en scope

Een gebiedsproject begint met een goede ambitiebepaling en scope. Waar werken we naartoe? Wie betrekken we? Welke onderwerpen nemen we mee?

De gebiedskansen in kaart

Duurzame energie kan komen uit de zon, bodem, water en lucht. Onderzoek de energiebronnen en kansen voor energie-uitwisseling en maak een energievisie voor het gebied.

Studie naar pandtypes

In een studie naar pandtypes wordt bekeken welke soorten gebouwen er veel voorkomen in een gebied en welke kansen er zijn voor verduurzaming van deze pandtypes.

Samenwerken en participatie van stakeholders

Betrek alle belangrijke stakeholders vroeg in het proces. Zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan en zorg voor co-creatie.

Aanpakken

Een gebiedsstudie

In een gebiedsstudie worden de stappen beschreven om tot een hoogwaardige verduurzaming van een gebied of terrein te komen. Het gebied zal als ‘ecosysteem’ onder de loep worden genomen. Zo wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op gebiedsniveau en collectief te verduurzamen. Samen met u bepalen we de ambitie en vervolgens onderzoeken we de te nemen stappen en haalbaarheid. Er kunnen gebiedskaarten en data-analyses worden gemaakt. Afhankelijk van de vraag en complexiteit van het gebied wordt gekeken hoe de gebiedsscan precies vorm zal krijgen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Welke ambitie past bij het project en geeft richting aan de uitwerking?
 • Zijn er kansen voor een gezamenlijke energiebron? Hoe ziet dat eruit?
 • Op welke plekken kan duurzame elektriciteit worden opgewekt? Zijn er plekken te vinden om zonnepanelen te plaatsen op of rond de gebouwen? Of op grotere afstand?
 • Zijn andere vormen van collectieve energieopwekking denkbaar? Behoort een collectieve bodembron tot de mogelijkheden? Of restwarmte uit de omgeving, zoals uit de bodem of omliggend water?
 • Wat is de samenstelling van type gebouwen in het gebied? Welke kansen liggen er grofweg voor de verduurzaming van de panden?
 • En wat zouden de implicaties van de oplossingsrichtingen zijn vanuit organisatorisch oogpunt?
 • Hoe ziet de CO2-footprint van het gebied eruit?
 • Zijn er kansen voor (zero) waste, water, groen, food/catering/inkoop en de circulariteit van het gebied.

Een wijk-of regioaanpak

De transitie naar aardgasloze wijken is extra uitdagend als het gaat om wijken waar veel historische panden staan. Het is te kostbaar om voor elk pand in de wijk een Advies op Maat uit te brengen. Wanneer er in een wijk een bepaald woningtype veel voorkomt, stellen wij een wijkaanpak voor. We selecteren een aantal panden die representatief zijn voor de wijk. Voor deze panden onderzoeken wij de technische mogelijkheden voor verduurzaming en brengen we de juridische kaders in kaart. Op basis van deze adviezen wordt een algemeen advies voor de buurt gemaakt.

U hoeft zich bij deze aanpak niet te beperken tot een buurt. Het is ook mogelijk om volgens dezelfde werkwijze een advies uit te brengen voor een woningtype dat veel voorkomt in de gemeente of zelfs regio.

De inzichten uit de adviezen kunnen gedeeld worden op een informatiebijeenkomst voor bewoners en op een gemeentelijke Groene Menukaart. Ook kan het interessant zijn om een inkoopactie te organiseren voor de geadviseerde maatregelen.

Gebiedsaanpak opzetten en begeleiden 

Een gebiedsaanpak vraagt om initiatief en een goede samenwerking tussen de stakeholders. Wij hebben veel ervaring met het opzetten en begeleiden van dit soort trajecten samen met diverse partners, zoals gemeenten, overheden, gebouweigenaren, projectontwikkelaars, bewoners, ondernemers, ingenieursbureaus & utiliteiten. Hierbij kunt u denken aan:

 • Procesmanagement
 • Het betrekken en verbinden van organisaties
 • Het organiseren en aanvragen van subsidies en financiering
 • Bewonersactivering en -participatie
 • Verslaglegging en visualisaties
 • Storytelling over het project

Projecten uitgelicht

Duurzaam kadeherstel

Duurzaam kadeherstel

Zo'n 200 km kwetsbare Amsterdamse kademuren moeten in de komende jaren gerenoveerd worden, door verzakkingen en slechte staat van de fundering. Voor 10km dreigt zelfs instortingsgevaar. We werken op dit moment aan een plan voor duurzaam kadeherstel, want ondanks de gigantische uitdaging biedt kaderenovatie duurzame kansen. Samen met de Gemeente Amsterdam, TU Delft en Green Light District werken we aan een project om energie uit de kades (bodem) en grachtenwater te benutten, voor het verwarmen en koelen van omliggende gebouwen.

Landgoed Soestdijk duurzaam

Landgoed Soestdijk duurzaam

Paleis Soestdijk heeft de torenhoge ambitie om het allereerste energieneutrale paleis ter wereld te worden. In opdracht van Paleis Soestdijk maakte De Groene Grachten een plan voor het verduurzamen van het landgoed en haar prachtige monumenten. Want als verduurzamen híer kan, dan kan het toch overal! Bekijk via de link hieronder alvast het filmpje.

Collectief Bronnet Oosterpark / Plantagebuurt

Collectief Bronnet Oosterpark / Plantagebuurt

Vier Amsterdamse koplopers, Gemeente Amsterdam, ARTIS, Koninklijk Instituut voor de Tropen en het OLVG locatie Oost onder begeleiding van De Groene Grachten, hebben een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk opwekken en uitwisselen van hun energie. De partijen hebben hoge duurzame ambities en zien het bundelen van krachten als de manier om op grote schaal bij te dragen aan de energietransitie in de buurt. De mogelijke impact is enorm. Het gaat om de verduurzaming van 60 gebouwen, waar op dit moment jaarlijks zo’n 120.000 Gigajoule (GJ) aan warmte wordt verbruikt. Dit staat gelijk aan het verwarmen van zo’n 3.800 Amsterdamse monumentale appartementen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

 • “De adviseurs van De Groene Grachten hebben ons energieverbruik geanalyseerd en nieuwe kansen voor energiebesparing geïdentificeerd, die we meteen hebben uitgevoerd. Mede dankzij de hulp van De Groene Grachten kan KIT belangrijke stappen zetten om haar duurzame ambities voor het gebouw waar te maken. De volgende stap die we samen zetten is een duurzaam warmtenet en nog meer energiebesparing.”

  Marc Schneiders
  Marc Schneiders CEO KIT
 • "De Groene Grachten is de eerste stap op weg naar duurzame historische gebouwen in Nederland. Juist deze panden - die in zekere zin heel duurzaam zijn, omdat ze vaak al eeuwen bestaan - moeten ook mee met de tijd."

  Jacqueline Cramer
  Jacqueline Cramer Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI)
 • "Onze installaties waren aan vervanging toe en onze energierekening was torenhoog. Dankzij deze verbouwing is ons gasverbruik van 36.000 m3 gas naar nul en verwarmen we de drie panden met de buitenlucht en bierkoeling. En dit is pas het begin, nu alle studentenhuizen!"

  Martijn Berkhuizen
  Martijn Berkhuizen Studentenvereniging L.A.N.X.

Contact

Wilt u ook aan de slag met het verduurzamen van uw pand?
Mail of bel ons op +31 (0)20 210 14 46